Katrine Adair
Katrine Adair er opptatt av at alle skal kunne komme til orde på en best mulig måte i et demokrati og med en fri presse. Hun er utdannet journalist og jobbet 11 år i NRK, Dagsrevyen før hun grunnla Medialøven i 1997. Hun har 1.avdeling jus fra Universitet i Oslo og har deltatt på flere kurs i psykodrama og Nevro linguistisk programmering (NLP). På oppdrag for Forsvarsdepartementet har hun siden 1998 gjennomført det internasjonale seminaret OpenUp.

Som producer i Dagsrevyen opplevde hun hvordan eksperter kunne bli vippet av pinnen fordi de fikk en mikrofon eller kamera stukket opp i ansiktet. Hennes bakrunn kombinert med hennes direkte form og gode humør, gjør henne til en profesjonell kommunikasjons- rådgiver du vil ha stor glede og nytte av å møte.