Spesielt for kvinner:
Vi tilbyr et eksklusivt opplegg for kvinner som trenger støtte
eller et spark i baken til å tørre å ta ordet i forsamlinger eller
si ja til et intervju når journalisten ringer.

Dette opplegget hjelper kvinner til å ta den plassen de fortjener, og å komme fram med det de har på hjertet!

Hos oss får du blant annet lære å:

  • Bli bevisst dine sterke sider
  • Bygge opp en presentasjon
  • Fremstå med autoritet og troverdighet i et mannsdominert miljø
  • Tale med og uten manuskript
  • Puste og å bruke stemmen riktig
  • Bli bevisst det kjønnede språket
  • Bli trygg nok til å ta ordet når du ønsker det
  • Gjenkjenne hersketeknikk

Her er noen av våre tidligere opplegg spesielt for kvinner:

Medialøven har hatt oppdrag for NTNU sitt Kvinner Karriere Kultur-prosjekt og har gjennom flere år vært en del av den faste kursledelsen på Innovasjon Norge sitt Fyrtårnprogram, et lederutviklingsprogram for kvinner.
For andre kurs, klikk her.