Skip to content

«Når du finner et språk som matcher personligheten din, blir du trygg og kan mestre situasjoner der du blir satt på prøve.»

Katrine Adair
Personlig kommunikasjonstrener
Medialøven AS

Katrine Adair har mer enn 26 års erfaring som kommunikasjonstrener. I Norge har hun trent politisk ledelse og embetsverket i departementer. Hun har trent og veiledet direktører og ledergrupper i det offentlige, akademia og i det private næringsliv. Hun har holdt formidlingskurs for flere enn 2000 doktorgradsstipendiater og andre forskere.  Hun har holdt kommunikasjonskurs spesielt tilrettelagt for kvinner. Hun har vært sparringspartner for direktører og gründere om ledelse, kommunikasjon og personlig utvikling. I tillegg har Katrine Adair bistått advokater og klienter i sivilrettslige saker. Noen av sakene har vært høyt profilert i media. På jobb og privat er Katrine opptatt av kommunikasjon i relasjoner. Hun motiveres av å se andre bli trygge og finne sin kraft og glede. 

På oppdrag for Forsvarsdepartementet bidro hun fra 1998 – 2015 til demokratiutvikling i Øst-og Sentral-Europa gjennom mediekurs for kommunikasjonssjefer og presseoffiserer fra forsvarsdepartementene i 19 land.

Sammen med teamet sitt hadde hun i 2015 sertifisert 25 medietrenere fra forsvaret i seks land på Balkan. Dette var også på oppdrag for Forsvarsdepartementet i Norge. Hun var en pådriver for at «Public Affairs Regional Centre» i Skopje i Makedonia, i 2013 fikk NATOs godkjennelse som et «Partnership Training and Education Centre» (PTEC). 

Etter å ha jobbet 11 år i NRK Dagsrevyen, hvorav 8 år som producer, etablerte Katrine i 1997 Medialøven. Hun er utdannet journalist fra Distriktshøgskolen i Volda, og hun har 1. avdeling jus fra Universitet i Oslo. Hun har deltatt på kurs i NLP (nevrolingvistisk programmering) og er godt kjent med psykodrama. Hun har kommunikasjon i sitt hjerte. Hennes kunnskap, erfaring, intuisjon, kreativitet, evne til empatisk og aktiv lytting – og gode humør, gjør henne til en samtalepartner du hver gang kan glede deg til å møte