Skip to content

Medialøven

Kommunikasjonstrening for sjefen
og alle ansatte

Får du fram budskapet ditt?

Blir du lyttet til?

Vet du hvor god du kan bli?

«Som leder har du en unik mulighet til å gi andre et løft gjennom hvordan du kommuniserer. Jeg vil bidra til at du oppdager den beste versjonen av deg selv og derigjennom også potensialet hos andre.»

Katrine Adair, personlig kommunikasjonstrener

Hvor god kan du bli?

Om du vil – eller – bli bedre til å uttrykke deg, kan Katrine Adair hjelpe deg til å nå målene dine.

Om du skal holde foredrag, bli intervjuet, kommunisere i en krise, delta i debatter, ta plass i media eller på jobb, får du i møte med Katrine tilliten og løftet du trenger for å lykkes.

Kommunikasjonstrening med Katrine Adair handler om å utvikle ditt kommunikasjons­potensial. Treningen er målrettet, utfordrende, engasjerende og effektiv.
Hva venter du på?

Personlig utvikling

Hvem vil du være? Hvordan vil du oppfattes? Hva kjennetegner din kommunikasjon i dag?

Når du forstår effekten du kan ha på andre blir det også lettere å tilpasse budskapet ditt til mottakerne. Hva vil du kommunisere og hvorfor? I møte med Katrine Adair blir du bevisst på hvordan din kommunikasjonsform påvirker omgivelsene dine. Vet du hvor god du kan bli?

Du blir tatt varmt imot, og får oppleve utfordrende samtaler og trening i en trygg atmosfære.

Metode

Hvordan skal du komme deg på offensiven og få frem kjernen i budskapet ditt også når du er i en utfordrende situasjon?

Katrine Adair kan bruke intervjutrening som en innfallsvinkel til å trene på kommunikasjon, bland annet fordi du da presterer under press, men det finnes også mange andre metoder. I møtene med Katrine vil du oppleve en erfaren kommunikasjonstrener, som forstår deg og din situasjon. Hun tilpasser derfor treningen så du opplever mestring og utvikling.

Fellestrekket er at du for trent på konkrete situasjoner og får praktiske råd, samtidig som du kan få et løft i personlig utvikling.

Din kommunikasjons­plattform

Katrine Adair hjelper deg å finne et språk som matcher personligheten din.

  • Vil du oppfattes troverdig, men ser usikker ut?
  • Er du en generøs person, men har en kommunikasjonsform
    som oppfattes som knapp
  • Vil du være vennlig, men ser streng ut
  • Er du kanskje en introvert person som mistrives med å ta
    plass og kjemper for å skjule det?
  • Er du ekstrovert og blir oppfattet som for kraftfull?

Det finnes ingen objektiv sannhet for hvordan andre oppfatter deg. 

Sammen med Katrine trener du til du står støtt på din egen, personlige kommunikasjonsplattform hvor du kjenner at måten du kommuniserer på samsvarer med hvem du er.