Skip to content

Medialøven

Kommunikasjonstrening for ledere

Får du fram budskapet ditt?

Vet du hvor god du kan bli?

«Som leder har du en unik mulighet til å påvirke gjennom hvordan du kommuniserer. Jeg vil bidra til at du oppdager den beste versjonen av deg selv og derigjennom også potensialet hos andre.»

Katrine Adair, personlig kommunikasjonstrener

Hvor god kan du bli?

Som leder er det du som kommuniserer i krevende situasjoner: intervju, krisehåndtering, debatter, medarbeidersamtaler, styremøter eller omorganisering.

Om du vil – eller – bli bedre til å uttrykke deg, kan Medialøven hjelpe deg til å bli bevisst på språk, tanker, følelser og behov. Da blir det også lettere å forstå andre.

Kommunikasjonstrening med Katrine Adair handler om å utvikle ditt kommunikasjons­potensial. Treningen er målrettet, utfordrende, engasjerende og effektiv.

Personlig utvikling

Du utvikler deg og blir trygg ved å utvide komfortsonen. Hva er du god til i dag? Hvor vil du? Hvordan vil du oppfattes? Hva kjennetegner din kommunikasjon som leder? Hva tenker du? Hva føler du? Hva gjør du?

I møte med Katrine Adair får du mulighet til å endre tanker, språk og handlingsmønstre. Du blir inspirert og provosert til å lære noe nytt. Du får øve deg på å ha tillit til din intuisjon og utvikle deg, både som leder og formidler av kunnskap.

Du blir tatt varmt imot, og får oppleve utfordrende samtaler og trening i en trygg atmosfære.

Metode

Når du blir intervjuet av journalister, er det lett å få følelsen av å bli herjet med. Følelsene som oppstår i en slik situasjon, påvirker deg. Hvordan skal du komme deg på offensiven og få fram kjernen i budskapet ditt på en troverdig og engasjerende måte?

Katrine Adair bruker ofte intervjutrening som en innfallsvinkel til å trene på kommunikasjon, blant annet fordi du da presterer under press.

Det finnes også mange andre metoder enn medietrening hun bruker for å nå målene du setter deg. Fellestrekket er at du får konkrete og praktiske råd, samtidig som du kan få et løft i personlig utvikling fordi kommunikasjon handler om mye mer enn bare de ordene du bruker.

Din kommunikasjons­plattform

Katrine Adair hjelper deg å finne et språk som matcher personligheten din.

  • Vil du oppfattes troverdig, men ser usikker ut?
  • Er du en generøs person, men har en kommunikasjonsform
    som oppfattes som knapp
  • Vil du være vennlig, men ser streng ut
  • Er du kanskje en introvert person som mistrives med å ta
    plass og kjemper for å skjule det?
  • Er du ekstrovert og blir oppfattet som for kraftfull?

Det finnes ingen objektiv sannhet for hvordan andre oppfatter deg. 

Sammen med Katrine trener du til du står støtt på din egen, personlige kommunikasjonsplattform hvor du kjenner at måten du kommuniserer på samsvarer med hvem du er.