Foredrag og kurs i lytting

God lytting gir positive resultat for den som snakker, den som lytter, for ledere og ansatte, for team og for hele organisasjonen!

Superkraften i lytting

Vi er mange som tenker at vi er gode til å lytte, fordi vi tror vi lytter når vi egentlig bare hører.

Det er stor forskjell på «å høre» og «å lytte».

Gjennom dette foredraget, med praktiske øvelser, får du kunnskap om nyere forskning om lytting på jobb. Når ledere og medarbeidere opplever å bli lyttet til bidrar det til styrkede relasjoner, som kan bidra til mindre utbrenthet, færre som slutter i jobben og økning i jobbprestasjon.

Gjennom praktiske øvelser får du oppleve den positive effekten det er å bli lyttet til, og du blir bevisst forskjellen på god og dårlig lytting.

Gled deg, sammen med Medialøven, til å bli mer bevisst på effekten av god lytting og hvilken superkraft den er i ledelse og kommunikasjon på jobb.

Ta kontakt om superkraften i lytting, et foredrag med praktiske øvelser!

«Lønnsom lytting»
– for ledere

Har du på tidligere lederkurs noen gang blitt stilt spørsmålet: «Hvordan opplevde du å bli lyttet til?»?

Lytting er ansett for å være en av de mest kritiske ferdigheter i kommunikasjon som påvirker jobbprestasjon. Det er stor forskjell på «å høre» og «å lytte».

God lytting har en positiv innvirkning på den som snakker, den som lytter, på team og på hele organisasjonen.

Nyere internasjonal forskning viser at opplevelsen av å bli lyttet til på jobb blant annet bidrar til:

  • Mindre utbrenthet
  • Styrkede relasjoner
  • Økt jobbprestasjon
  • Økt jobbengasjement
  • Lavere grad av ansatte som slutter

På lederkurset «Lønnsom lytting» får du forskningsbasert kunnskap om lytting. Gjennom praktiske øvelser får du videreutviklet dine lytteferdigheter. I trygge rammer blir du utfordret, og du får teknikker for kommunikasjon som du kan bruke som leder.

Gi deg og ledergruppen muligheten til å bli gode lyttere og enda bedre ledere!

Velkommen til å møte superkraften i god lytting!