Kurset for advokater

Med denne treningen kan du utvikle dine ferdigheter til å holde innledningsforedrag og prosedyre, til å spørre ut vitner for å få fram ønsket informasjon, samt få konkrete råd for hvordan du kan veilede egne klienter i kommunikasjon før rettsaken.