Individuell trening

Individuell kommunikasjonstrening med Katrine Adair er målrettet og spesielt effektiv fordi hun sammen med deg finner frem til hva du trenger for å få utviklingen du ønsker.

Gjennom samtaler og trening utvikler vi en stødig og personlig kommunikasjonsplattform, som gjør at du blir bedre til å møte utfordrende situasjoner der du skal kommunisere.