Skip to content

Treningstilbud

Enten du har behov for en kort pep-talk eller du trenger jevnlig og målrettet oppfølging, kan Katrine Adair hjelpe deg.

Hun tilbyr også debattrening, og kommunikasjonstrening spesielt for ledergrupper eller for advokater som skal i retten.

Én-til-én-kommunikasjons­trening for toppledere

I fellesskap kartlegger vi dine styrker og utfordringer og definerer kommunikasjonsmålene dine.

Det første møtet mellom oss varer mellom to og tre timer, på mitt eller ditt kontor, men gjerne på mitt. Da kommer du bort fra dine vante omgivelser og skjermer deg fra alle som vil ha øyeblikkelig respons. For deg er dette en tid for å ta imot og rette oppmerksomheten innover.

Varigheten på våre neste møter vil variere, men som oftest er 90 minutter tilstrekkelig. 

Årsavtaler

Ved årsavtaler sikrer du deg tilgang til kunnskap, kompetanse og trening når du har behov.

Ett års avtale for toppledere

Denne avtalen inkluderer en kombinasjon av avtalte møter og tilgang til hjelp ved behov med Katrine Adair som personlig kommunikasjonstrener.

Ett års avtale for kommunikasjons­direktører 

Denne avtalen gjør det mulig for deg som kommunikasjonsdirektør å ha jevnlig tilgang til Katrine Adair, en samtalepartner utenfor organisasjonen din. Her kan du åpent diskutere ulike problemstillinger med en person med bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn og erfaring samt god psykologisk innsikt.

Kommunikasjons­trening for ledergrupper

Gruppen kan være på mellom tre til åtte personer. Hver og en får trening i å formidle kjernen i budskapet sitt på en offensiv, engasjerende og troverdig måte. Deltakerne blir trent gjennom realistiske situasjoner og får individuell veiledning på sin opptreden. Du får økt bevissthet om egne kommunikasjonsferdigheter og ditt potensial. I tillegg bidrar treningen til å styrke ledergruppen under mottoet «Du skal bli bedre enn meg».

Debatt-trening

Dette kurset er for deg og dere som ønsker å bli drillet i debatter. Her lærer du å få fram  poengene dine i møte med saklige og usaklige journalister og debattanter. 

Kommunikasjons­trening for advokater som skal i retten

Med denne treningen kan du utvikle dine ferdigheter til å holde innledningsforedrag og prosedyre, til å intervjue vitner for å få fram ønsket informasjon, samt få konkrete råd for hvordan du kan veilede egne klienter før rettsaken.

Ta kontakt

Kontakt Katrine Adair i Medialøven på telefon 908 33 716 om du vil høre mer om hvordan du kan få et løft i kommunikasjonsferdigheter og personlig utvikling.